Yükleniyor

Yabancı Dil

Dünyadaki siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeler çok dilliliğin ve çok kültürlülüğün benimsenmesine neden olmuştur. Bu durum ise, erken yaşlarda birinci yabancı dil öğretimine başlanmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde de erken yaşta yabancı dil öğretimi uygulaması ilköğretimin 3. ve 4. yılından itibaren başlamaktadır. Yabancı dil öğretimi her yaşta verilebilir ancak okul öncesi dönemde belli kritik dönemler vardır. Dil öğrenmek için de bu kritik dönemlerin önemi büyüktür. Bu süreç içinde Çocuklar için 0–6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından oldukça önemlidir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Okul öncesi dönemde Çocuklara erken yaşta yabancı dil öğretmenin amacı çocuklardan yabancı dili ana dili gibi konuşmasını beklemek değil; kendi dilinin ve kültürünün dışında başka dillerin ve kültürlerin olduğunun farkına varmasını sağlamak, bu kültürlere hoşgörülü olmayı öğretmek ve çocukların yabancı dil öğrenmeye olumlu bir tutum geliştirmesini sağlamaktır. 0-5 yaş dönemi çocukların beyin işlevlerinin en yoğun olduğu dönemdir. Çocukların bu dönemde öğrendikleri yabancı dil anadili kadar iyi olmaktadır. Aynı zamanda erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuklar psikolojik yönden daha olgundurlar Okul öncesi dönemde her bir becerinin çocuğa kazandırılması önemli olduğu gibi, dil edinimi becerisinin kazandırılması da önemlidir.

Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri 0–6 yaş grubundayken atılmalıdır. 6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerininin erken yaşta öğrenenlere nazaran eksiklikler gösterdiği araştırmalarla kaydedilmiştir. Bunun sebebi algı mekanizmasının etkinliğini azalmasından başka bir şey değildir. Bu araştırmalar bir çocuğun ne kadar erken dil eğitimine başlarsa dil konusunda uzmanlaşmasının da daha kolay olduğunu göstermiştir.

Çocuk beyni, hızla gelişmekte olan dinamik yapısı açısından yetişkin beyninden farklıdır. İki yaşındaki bir bebeğin beyninde büyüklere kıyasla iki kat daha fazla bağlantı bulunur. Bebek tüm dillerden alınan sesler arasındaki farkları ayırt edebilir, duyduğu her dili öğrenmeye hazırdır. Genç beyin, bu bağlantıları kullanamadığı takdirde hızla kaybetmeye başlar.

Diğer önemli nokta çocukları öğrenme konusunda zorlamamaktır. Öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirmek, mümkünse evde çocuklarla birlikte oynanan oyunları tercih edilen yabancı dilde kısa süreli de olsa oynamak yabancı dile ilk adımı dikkatle atmak konusunda yardımcı olacaktır.
Bir başka konuda çocuğunuzun öğrendiği yabancı dile ebevynlerin ne kadar hakim olduğu konusudur. Ebeveynler eğer öğretilecek yabancı dile yeterince hakim değilse, çocukların o dili yanlış öğrenmemesi açısından profesyonel destek almalı ya da en azından evde profesyonel olarak sadece çocukları ve 0-6 yaş arası gruba hitap eden şarkı, hikaye CD’leri ile desteklemelidir.
Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocuğa sağladığı bir çok fayda vardır.
- Çocukta özgüven gelişimini sağlar. Farklı dilden konuşan bir insanı anlamak, o kişilerle konuşabilmek, o dilde şarkılar söylemek, filmler izleyebilmek çocuğun özgüveni gelişimi üzerinde çok önemli ve olumlu etki yaratır.
- Çocuğun beyin gücünü artırmada etkili olur.
- Yabancı Dil öğrenme sürecinde çocuk yorulmadan ve çok büyük çabalar sarfetmeden , oyunlarla, eğlenerek dil öğrenir.
- Diğer derslerinde ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlar: ABD’de yapılan araştırmalara göre erken yaşlarda yabancı dil eğitimi almış çocuklar ileriki yaşlarda girdikleri sınavlarda oldukça başarılı olmuşlardır.
- Çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir.
- Doğru kişilerle ve metodlarla öğretildiği taktirde çocuk ana dili gibi konuşan bir kişinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olabilmektedir.
- Tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur.
- Çocuğun okulda tercih edilen yabancı dil derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun başka yabancı dil öğrenmekten de zevk almasını da sağlayacaktır.