Yükleniyor

Robotik Kodlama

Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Çünkü robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, çocukların bu gelişmelerle daha çok içli dışlı olmasına neden olmaktadır. Ebeveynlerinde gördükleri cihazları merak etmeleri engellenememektedir ve eninde sonunda bu cihazlarla tanışmaları gerçekleşmektedir. Bilgisayar ve akıllı cihazların çocuklar üzerinde olan olumsuz etkileri düşünüldüğünde de ebeveynlerin bu konudaki endişeleri artmaktadır.

Çocukların, akıllı cihazlar ve bilgisayarla tanışmaları kaçınılmaz bir sondur. Burada dikkat edilmesi gereken bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçla kullandıklarıdır. Robotik Kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri süreler, olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak onların gelişimlerine olumlu olabilecek bir hale dönüştürebilir.

Çocuğunuz çağa yön versin


Yeni nesillerin teknoloji ile olan bağlarınız zayıf tutma olasılıkları yoktur. Bu nedenle okul öncesi çocuklar için kodlama eğitimi, çocuklarımızı çağın gerekliliklerine uygun biçimde yetişmeleri ve içinde bulundukları dünyayı daha iyi algılamaları için büyük önem taşır. Diyalektik düşünce, sayısal ve mantık bilinçlerinin gelişmesi gibi hayati fonksiyonların, henüz okul öncesi dönemde kazanılmasını sağlayan sistem, aktif IQ üzerinde de büyük etki yaratır. Yeni neslin, bir önceki nesle göre bir miktar daha verimli kapasite kullandığını varsayacak olursak, bu kapasite kullanımının verimli alanlara kanalize edilmesi için okul öncesi çocuklar için kodlama eğitimi için geç kalmamanız gerekir. Böylece çocuğunuz çağa ayak uydurmanın ötesinde yön verme şansı bulabilir.

Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:


* Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
* Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma,
* Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
* Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
* Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
* Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
* Akıl yürütme becerisinin gelişmesi,
* Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma,
* Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme.