Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Öğrencilerimizi bir üst kuruma ve yetişkinlik yaşamına hazırlarken; Ana dilinde başarılı,Yabancı dilde yetkin , Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; milli kültür ve manevi değerlerine bağlı çağdaş; iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı ,hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, üretken, yenilikçi ,hoşgörülü, barışçı, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, tarihsel bilince sahip ve toplumsal analiz becerileri gelişmiş, sağlıklı ve mutlu ulusal ve evrensel bireyler olarak yetiştirmelerine ortam ve imkan sağlamaktır.

Vizyonumuz

‘’İnsan yaratılanların en hayırlısı en üstünü en mükemmelidir” düsturundan hareket ederek, iyilik ve hayır da yarıştıran, meziyet ve kabiliyetleri ortaya çıkaran, insanlığa faydalı işler yapan, edep, tevazu, sevgi ve merhametle donanmış bireyler yetiştiren bir kurum olmak, Bölgemizde eğitim öğretimin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan, her yönü ile veli ve öğrencilerin beklentilerine karşılık veren, ezberci ve geçici öğrenmenin üstünde, konuların gerçek hayatla bağdaştırıldığı ve kalıcı öğrenmenin sağlandığı iyi donanımlı ve modern teknolojik bir okulu eğitim sistemimize kazandırmak ve cesur, özgüveni yüksek, değerlerine sahip çıkan, değişime ayak uydurabilen, duyarlı, hislerini açıkça ifade eden, çağdaş ve sorgulayan bireyler yetiştirmek ve en nihayetinde çocuklarımızın geleceğine yatırım yapan bir kurum olmak.