Yükleniyor

Kum Atölyesi

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği günümüz dünyasında, çocuk ve çocukluk ile ilgili kavramlarla, çocuğu algılama biçiminde, onlara verilen sorumluluklarda ve beklentilerde ,HAYAT BİÇİMİNDE ve pek tabi OYUNLARINDA bile BÜYÜK ORANDA FARKLILIKLAR VAR. Bu soruların yanıtları bize çocuk ve çocukluk kavramının kültür tarafından üretildiği, zaman ve coğrafyaya göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koyacaktır.

Günümüzde çocuk oyunlarına ve oyuncaklarına baktığımızda hep bir yapılandırılmışlık göze çarpıyor. Kum oyunlarında ise çocukların kendilerini rahatça ortaya koyabilecekleri bir alan var. Çocuk, kum oyunları ile kendini özgür hissedebiliyor. Yanında hiçbir malzeme olmasa bile kum ile çeşitli oyun üretimleri yapabilir. Kuma yatarak ve yuvarlanarak boyu ve kapladığı alan hakkında bir fikir sahibi olabilir. Kumda yarattığı derinliğin farkına varabilir.

Kum oyunları, her yaş gurubunun zevk alarak oynayacağı oyunlardır. Ayrıca hem bireysel hem de arkadaşlarla oynanabilir. Kurallı oyunlardan olmadığı için çocuk kendini rahatça ortaya koyabilir. Birilerinin yönetmesi ve yönlendirmesi olmadan oynandığı için kendisi üretimde bulunabilir, çocuğu bilişsel yönden geliştirir. Hayal gücünü en güzel şekilde kullanabilir. Arkadaşları ile oynuyorsa sosyalleştirir. Bireysel olarak oynamaya gelmiş çocuklar yan yana oynarken arkadaş olabilirler, arkadaş olmayı kolaylaştırır ve çekingenlik duygusunu gidermeye destek olur.

Vücudun mikroplara karşı direncini artırarak, bağışıklık sistemine destek olur. Psikolojik olarak rahatlama duygusu yaratarak, stresten arındırır. Ayrıca vücudun elektriğini alarak da bir rahatlama duygusu verir. Kumun akma sesini dinleyebilir ya da değişik materyallerle oynuyorsa bunları doldurma, boşaltma, çarpma, bir kaptan diğerine akıtırken çıkardığı sesleri dinleme, koklama gibi etkinliklerde bulunarak duyularına hitap eder. Kum oyunlarında çeşitli kalıplar da kullanılabilir. Kalıplarla değişik geometrik şekiller hakkında bilgi edinir. Kumun kapladığı alan, hacim hakkında bilgilenir. Su ile kullanıldığında kalıplarla rahatlıkla şekil verilebilir. Kum ile en fazla kullanılan malzeme kova ve kürektir. Kürekle kovaya kumu boşaltırken el-göz koordinasyonuna destek olur. Miktar kavramı hakkında bilgi edinir. Kaç kez küreği kumla doldurduğunda kovayı doldurabileceği hususunda deneyimleyerek tahmin etme becerisi kazanır. Kumla birlikte psikomotor gelişim de desteklenir. Çocuk hareket becerisi kazanır.