Yükleniyor

Görsel Sanatlar

Sanat, duyuların ve duyguların etkin kullanımı ile ortaya çıkar. Çocukların anne karnında dahi duyularını kullandıkları ve uyarıcılara tepki verdikleri görülmektedir. Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları ile çocuk, çevresini tanır ve uyum sağlar. Bu bağlamda çocuklar, sanatsal yetenekle dünyaya gelmekte, çevrenin etkisi ile yeteneklerini geliştirme imkânı elde etmekte veya sınırlandırılabilmekte hatta köreltilebilmektedir. Sanat eğitimi ile özel hazırlanmış materyaller, eğitim ortamı ve des¬tekleyici öğretmen yaklaşımları gibi çevresel faktörlerin etkisi en aza indirilerek çocukla¬rın üretkenlikleri desteklenmeye çalışılmaktadır.

Sanat eğitimi ise; bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yara¬tıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalarıdır. Sanat eğitimi yalnızca özel yeteneği olanlara veya sanatı meslek edinmek isteyenlere yönelik olmayıp, okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek eğitsel bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Fizyolojik etkilerin yanı sıra, New York Sanat Eğitimi Merkezi, çocukları sanata maruz bırakmanın diğer yararlarından bazılarını listeliyor: Çocuğunuz açık fikirli bir şekilde yaratıcı düşünmeyi öğrenir.
• Çocuğunuz gözlem yapmayı, tanımlamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenir.
• Çocuğunuz kelimelerle ya da kelimesiz duygularını ifade etmeyi öğrenir.
• Çocuğunuz problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini, dans, müzik, tiyatro ve sanat yapma becerilerini, sanatın dil ve kelime dağarcığı deneyimlerini kazanır.
• Çocuğunuz birden fazla doğru görüş, birden çok bakış açısı bulunduğunu keşfeder (Okul eğlenceli olabilir – Oynama öğrenilebilir)
• Çocuğunuz diğer çocuklar ve yetişkinler ile birlikte çalışmayı öğrenir.
• Sanat, çocukları dünya kültürleriyle tanıştırır.
• Çocuğunuz canlanabilir ve sanatta mükemmel olabilir. Fiziksel, duygusal veya öğrenme zorluklarıyla bile sanatta başarı elde edebilirsiniz.
• Sanat güven yaratır. Çünkü sanat yapmak için tek doğru yol yoktur, her çocuk orijinal sanatsal eserlerinden gurur duyabilir.
• Sanat, topluluk oluşturur. Çeşitli farklılıkları olan okullar, sanatları bir topluluk olarak yönetebilir.