Yükleniyor

Beden Eğitimi

Yaşamımızda gelişimin en hızlı olduğu ve hayatımızın temellerinin atıldığı 0-6 yaş dönemde yaşanılan, öğrenilen, yapılan her şeyin önemi büyüktür. Okul öncesi dönemde çocukların aldıkları eğitimin yanı sıra beden gelişimlerini de desteklenmesi gerekir. Okul öncesi dönemde yapılan beden eğitimi hem çocuğun beden gelişimine katkıda bulunurken hem de birçok gelişim alanını da etkilemektedir.

Erken çocukluk dönemi, gelişim ve temel hareket becerilerin kazanılmasında kritik bir dönem olarak bilinmektedir. Çocuklarda temel hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisi vardır. Bunun yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesinde, çocuklara verilen fırsatlar ve hareket eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi dönem eğitiminde, en az önem verilen etkinliklerin başında beden eğitimi gelmektedir. Oysa çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketler yanında eğilmek, bükülmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken yıllardan itibaren desteklenmesi diğer gelişim alanlarını da doğrudan etkilediği için büyük önem arz etmektedir. Beden eğitimi araştırıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri desteklemektedir. Küçük ve büyük kas motor gelişimi, duygusal ve toplumsal yaşam becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılmakta, yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı hazırlanmaktadır. Sonuç olarak; beden eğitimi sayesinde çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlasını elde etmektedirler. Bu çalışmada okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemi, uygulamada dikkat edilecek noktalar, beden eğitiminde kullanılan temel etkinlikler ve öğretim model ve yöntemlerine yer verilmiştir

Beden eğitiminin çocuğun gelişimine olan katkılarını incelediğimizde ise;
• Çocukta kendi yaşamı için fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırır.
• Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik, ve çeviklik gibi temel becerileri geliştirir.
• Çocuğa düzgün duruş alışkanlığı kazandırır.
• Küçük ve büyük kas motor gelişimini destekler ve geliştirir.
• Arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğretir, hoşgörü ve işbirliği kazandırır.
• Dikkat ve düşünceyi bir noktada toplama, problem çözme, yaratıcılık ve hayal gücünü kullanma yeteneğini geliştirir.
• Saldırganlık dürtüsünün olumlu yönde kanalize edilmesini sağlar.
• Çocuğun olumlu benlik gelişimini destekler.
• Çocuğun motor işlemleri başarma yeteneği hakkında bilgi sahibi olması ve bu yetenekleri hissetmesi, benlik kavramının çok önemli bir parçasıdır. Oyun ve hareket etmenin verdiği sevinç, heyecan ve başarıyla bitime gibi deneyimler çocuğun kendine olan güveninin gelişmesinde yardımcı olur.
• Çocuğun bedenini ve gücünü algılaması, güç kontrolünün sağlaması, davranışlarının da kontrolünü sağlar ve benlik algısını olumlu etkilemektedir.
• Beden eğitimi çalışmalarında çocuğun bedenini daha iyi tanır.
• Yönerge takip becerilerini geliştirir.
• Çocuğun kavram gelişimini desteklemek ve yön duyarlılığı kazanması için fırsat yaratır.
• Çocuğun bireysel ve grup etkinliklerinde aktif rol almasını ve uyum sağlamasını destekler.